Cinsel Terapi Neden Gereklidir

Cinsel Terapi Neden Gereklidir?

Cinsellik hemen her canlı için hayatın vazgeçilmez parçasıdır. Bundan dolayıdır ki cinsel terapi hayatın olağan akışının devamı için şarttır! Elbette ki pek çok farklı nedene bağlı olarak bazı cinsel problemlerin ortaya çıktığını ifade etmek mümkün olmaktadır. Böyle zamanlarda cinsel terapi hizmetleri devreye girer! Peki, cinsel terapi neden gereklidir? Sağlıklı bir cinsel hayatın devamı için varsa cinsel problemlerin çözülmesi şarttır! Cinsel terapiler de sağlıklı bir cinsel hayatın devamını mümkün kılar. Böylece günümüz koşullarında cinsel terapiler yoğun bir şekilde tercih edilen, psikolojik destek hizmetleri olarak karşımıza çıkar!

Cinsel Terapi Nedir?

Kaliteli bir yaşam sürmek için etkili bir hizmet olarak karşımıza çıkan cinsel terapi nedir? Ortaya çıkan cinsel sorunların çözümü noktasında uzman psikolog ya da psikiyatristlerin sunmuş olduğu profesyonel destek hizmetine cinsel terapi denir. Elbette ki yakın zamana kadar cinsel sorunlar ortaya çıktığında insanlar genellikle bu tür sorunları gizleme eğilimindeydiler. Ancak gelişen psikolog ve psikiyatrist hizmetleri bu tür sorunların çözümü noktasında mükemmel çözümler ortaya koyar. Böylece son zamanlarda cinsel problemler bir tabu olmaktan çıkarak; tedavi edilebilir bir rahatsızlık olarak algılanmaya başlanmıştır.

İnsan hayatında cinsellik olmazsa olmaz bir kavramdır. Bundan dolayı da cinsellikle alakalı bir sorun ortaya çıktığında tüm yaşam alanlarına bu sorun olumsuz bir etkide bulunur. Zira cinsellik noktasında sorun yaşayan bireyler hem aile hayatında hem de iş hayatında çok sayıda farklı sorun yaşar. Odaklanamama, saldırgan tutumlar geliştirme ya da çok daha vahim sorunlar, cinsel problemlerden kaynaklanır. Bundan dolayı şayet bir cinsek problem mevcutsa bu tür rahatsızlıkların bir uzman rehberinde tedavi edilmesi, insan hayatı açısından önemlidir.

İstanbul Cinsel Terapist Uzmanı Uzman Psikolog Ali Eren Yıldız Neyi Vaat Ediyor?

Cinsel Problemler Nasıl Tedavi Edilmelidir?

Günümüz koşullarında fiziksel yapımız nasıl dış ve iç etkenlerden etkileniyorsa cinsel yapımız da bu tür unsurlardan etkilenir. Yine ruh yapımızı etkileyen hemen her türlü değişken cinsel hayatımızı da doğrudan etkiler. Bu kapsamda cinsel problemlerin ortaya çıkışında çevresel koşulların etkili olduğunu ifade etmek de mümkün olur. Cinsel bir problem ortaya çıktığında genellikle ilk akla fiziksel problemler gelse de bu yanlış bir tutumdur. Zira cinsel sorunların kökeninde çoğu zaman duygusal, ruhsal sorunların da bulunduğu bilinmektedir. Tam da bu noktada ortaya çıkan cinsel sorunun tanısı için mutlaka alanında uzman olan bir psikolog ya da psikiyatristten destek almak şarttır!

Esasında cinselliği pek çok farklı unsur doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Mesela yerleşik inançlar, kültürel yapı, çeşitli korkular ya da yanlış bilgiler cinsel sorunların ortaya çıkmasını tetikler. Bu tür etkenler bireylerin cinsellikten soğumasına ya da evlilik hayatından uzak kalmaya iter. Elbette ki böyle bir durum insan hayatını olumsuz yönde etkiler. Bundan dolayı da ortaya çıkan cinsel problemlerin erken bir dönemde çözülmesi; insan hayatını da olumlu yönde etkiler. Uzman Psikolog Ali Eren Yıldız, cinsel sorunların çözümünde cinsel terapilerin etkili olduğunu ifade etmektedir. Cinsel problemlerin tedavisinde uygulanacak olan yöntem ve tekniğin ise kişiden kişiye değişiklik göstereceğini ifade eden Uzman Psikolog Ali Eren Yıldız, erken dönemde tedavinin önemini vurguluyor!

Cinsel terapi hizmetlerinde kimi zaman birebir kimi zamanda çift terapilerinin tercih edildiği bilinmektedir. Yine cinsel sorunların tedavi edilmesi söz konusu olduğunda ilk önce cinsel sorunların ortaya çıkışına neden olan etkenlerin belirlenmesi şarttır. Tam da bu noktada cinsel sorunun kaynağının tespitinin isabetli bir şekilde yapılması; sorunun çözümü noktasında önemli kazanımları da beraberinde getirir! Sorunun kaynağının tespit edilmesi sonrasında tedavi süreci de net bir şekilde ortaya çıkar! Bu noktada karar tamamen uzman terapist ve danışana aittir.

Uzman Cinsel Terapist Kimdir?

Cinsel problemlerin ortaya çıkması sonrasında bu problemlerin nedenleri araştıran ve çözüm noktasında seçenekler sunan uzman psikologlara cinsel terapist denir. Cinsel terapistler alanında uzman olan psikolog ve psikiyatirstlerden oluşur. Cinsel sorunların tedavi edilmesi noktasında cinsel terapistler hayati derecede etkilidir. Bundan dolayı cinsel terapist seçimi yapılırken dikkatli davranmak da şarttır. Cinsel terapi sırasında sorunun kaynağının ortaya çıkmasıyla birlikte cinsel terapistler, cinsel sorunun çözümüne dair bir yol haritası oluştururlar. Burada şayet biyolojik bir nedene bağlı olarak gelişen bir cinsel sorun mevcutsa; ilaç ve diğer tıbbı tedaviler devreye girer.

Ülkemizde maalesef cinsellik söz konusu olduğunda ayıp ve günah kavramı hemen karşımıza çıkar. Cinsellik kavramının bu kadar ötekileştirilmesi ise cinsel sorunların çözümünü zorlaştırıcı bir etkiye sahiptir. Elbette ki cinsel sorunların mevcut olması ilk önce evlilik hayatını doğrudan etkiler. Aldatmaların ve daha farklı sorunların kaynağında çoğu zaman cinsel sorunların bulunduğu bilinmektedir. Yine cinsel sorunlar sağlıklı bir sosyal hayatın devamına da engel olur. Bundan dolayıdır ki şayet bir cinsel sorun mevcutsa; bu sorunun etkili bir düzeyde bertaraf edilmesi hayati derecede önemlidir!

Cinsel Terapi Neden Gereklidir

Cinsel Terapistler Cinsel Sorunları Nasıl Çözer?

Cinsel terapi kavramı yakın zamanda psikoloji dünyasının içerisine girmiş olan bir kavramdır. 1970 yılı sonrasında cinsel terapilerin hem dünya genelinde hem de Türkiye’de etkili bir düzeyde yapıldığını ifade edebiliriz. Öncelikli olarak vajinismus ve erken boşalma gibi problemlerin çözümü noktasında cinsel terapilerin etkili olduğunu biliyoruz. Yine cinsel terapistlerin sunmuş olduğu nitelikli terapi hizmetleri sayesinde pek çok cinsel problem de etkili bir düzeyde çözüme kavuşmaktadır. Uzman Psikolog Ali Eren Yıldız cinsel terapistlerin tanı ve tedavi noktasında hassas bir çalışma çizgisine sahip olduklarını ifade etmektedir. Burada cinsel terapistin hiçbir şekilde üçüncü taraflarla bir paylaşım içerisinde yer almaması da hayati derecede önemlidir!

Cinsel sorunların çözümü noktasında mahremiyet haklarının koruyor olduğunda emin olmak; bu sorunu yaşayan bireylerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlar! Burada cinsel terapist cinsel sorunun tanısı sırasında ortaya çıkan cinsel sorunu tüm boyutlarıyla ortaya koyar. Bunu da cinsel sorun yaşayan bireyi dinleyerek yapar. Cinsel terapistlerin mahremiyet eksenli bir hizmet sunması da olmazsa olmaz bir özelliktir. Cinsel terapistler özellikle sertleşme sorunları, cinsel isteksizlikler, kadınlarda orgazm bozuklukları gibi pek çok cinsel problem, profesyonel bir terapist sayesinde çözüm bulur! Böylece bu tür sorunları yaşayan bireylerin günlük hayatlarına nitelikli bir şekilde devam etmeleri de mümkün olur! Burada cinsel terapist seçimi hayati derecede önemlidir!

Cinsel Terapist Nasıl Seçilmelidir?

Elbette ki cinsel sorunların çözümü noktasında cinsel terapistlerin tutum ve davranışları belirleyicidir. Bundan dolayı cinsel terapist tercihlerinin mutlaka özenli bir şekilde yapılması da şarttır. Burada dikkat edilecek en temel husus tercih edeceğiniz cinsel terapistin; cinsel terapi noktasında deneyim sahibi olmasıdır. Yine cinsel terapiler konusunda uzmanlaşmış olan bir cinsel terapist, cinsel sorunların çözümü noktasında etkili yöntemleri de ortaya koyacaktır. Siz de cinsel terapist seçerken; alanında uzman olmasına, tecrübeli olmasına ve cinsel sorunların çözümüne yönelik alternatif seçenekler sunmasını dikkat etmelisiniz!

 

Şayet cinsellik alanında gerekli olan eğitimleri tamamlamış, alanına hakim olmayan bir cinsel terapist tercih edecek olursanız; sadece siz anlatırsınız; o da dinler! Böylece cinsel sorunuzun giderilmesi noktasında pek de mesafe kat edemezsiniz! Burada alanında uzmanlaşmış, cinsel terapilere hakim bir cinsel terapisti tercih etmeniz, beraberinde önemli kazanımları da getirecektir. Elbette ki hasta memnuniyetinin sağlanmasında da alanında uzman olan cinsel terapistler çok daha başarılıdır.

Cinsel terapist tercihlerinizde aşağıdaki özelliklere dikkat edecek olursanız; isabetli bir tercih yaparsınız:

 • Mutlaka size yakın bir lokasyonda bulunuyor olmasına dikkat edin
 • Sizi tam anlamıyla dinlediğinden emin olduğunuz terapistleri tercih edin
 • Cinsellik konusunda tarafsız olabilen ve farklılıklara saygı duyabilen bir terapist seçin
 • Cinsel sorunun tedavi edilmesi sürecini etkili bir düzeyde yönetebilecek bir terapisti tercih edin
 • Hasta haklarının korunması konusunda hassas bir çalışma disiplinine sahip olmasına dikkat edin

Görüldüğü üzere cinsel terapist seçiminde çok sayıda farklı kriter mevcuttur. Tercih ettiğiniz cinsel terapistin size yakın bir konumda olması beraberinde önemli kazanımları getirir. Örnek olarak; İstanbul’da oturuyorsanız; İstanbul cinsel terapist uzmanları ile görüşürseniz; terapilerinizde sürekli hale gelecektir. Böylece şehir dışına göre aynı şehirdeki bir terapistler görüşmeniz daha pratik olacaktır.

Cinsel Terapist İstanbul Uzmanı Hangi Cinsel Sorunlarla İlgilenir?

İstanbul cinsel terapist uzmanı söz konusu olduğunda karşımıza pek çok farklı seçenek çıkar. Uzman Psikolog Ali Eren Yıldız aşağıda sıralanan cinsel sorunların çözümü noktasında etkili çalışmaları ortaya koyar:

 • Kadınlarda vajinimus
 • Erkeklerde sertleşme sorunları
 • Kadınlarda uyarılma bozuklukları
 • Ağrılı bir şekilde cinsel ilişki problemi
 • Kadın ve erkeklerde erken orgazm olma problemi
 • (Kadın ve erkek) orgazm sorunu ve cinsel isteğin az olması
 • Cinsel bilgi eksiklilerinden kaynaklı cinsel yönden güçsüz hissetme sorunları

Elbette ki günümüz koşullarında cinsel problemler gündeme geldiğinde karşımıza çok sayıda farklı sorun çıkar. Cinsel terapi hizmetleri sayesinde bu tür sorunlar pratik bir şekilde çözüme kavuşur. Farklı cinsel tercihlere eğilim, çiftler arasındaki cinsellik kaynaklı problemler ve daha pek çok farklı cinsel problemlerin çözümünde Uzman Psikolog Ali Eren Yıldız modern teknik ve yöntemleri uygular!

Cinsel Terapiler Nasıl Yapılır?

Öncelikli olarak cinsel terapilerin nerede yapıldığı sorusun net yanıt vermek gerekir. Bu kapsamda cinsel terapilerin, terapi merkezlerinde ya da hastanelerde uygulandığını ifade etmek mümkün olur. Psikoterapi merkezleri cinsel terapilerin etkili bir düzeyde uygulandığı yerler olarak karşımıza çıkar. Elbette ki cinsel terapinin sunulmasında alanında uzman olan terapistlerin görev alması da şarttır. Burada terapistler öncelikli olarak cinsel sorunun merkezinde yer alan kaynağa odaklanır. Zira cinsel sorunun kaynağının isabetli bir şekilde tespit edilmesi; tedavi sürecinin başlamasını da mümkün kılar!

İstanbul Cinsel Terapist Uzmanı Uzman Psikolog Ali Eren Yıldız Neyi Vaat Ediyor?

Cinsel terapi sırasında hastanın cinsel öyküsü dinlenir. Cinsel terapist cinsel sorunun öyküsünden yola çıkarak sorunun kaynağını da tespit etmeye çalışır. Esasında bu noktada kaynağın tespiti tahmini olarak belirlenir. Cinsel problemin kaynağının tam olarak belirlenmesi ise hasta ile yapılan terapiler sonrasında netleşir. Tam da bu noktada her iki tarafta sorunun kaynağı konusunda hemfikir olduğunda; artık tedavi süreci de başlar! Bu aşama cinsel terapistlerin öncülüğünde hasta ile birlikte organize edilir. Böylece hasta da sürece dahil edilerek; tedavinin başarılı olması noktasında önemli bir adım da atılır.

İstanbul Cinsel Terapist Uzmanı Uzman Psikolog Ali Eren Yıldız Neyi Vaat Ediyor?

Elbette ki İstanbul cinsel terapi noktasında çok sayıda farklı seçeneğin bulunduğu bir şehir konumundadır. Özellikle bu noktada çok sayıda farklı seçenek arasından isabetli bir tercih yapmak hayati derecede etkilidir. Uzman Psikolog Ali Eren Yıldız; sağlıklı bir cinsel yaşam sürdürmeniz noktasında sizlere sevgi ve saygı çerçevesinde etkili bir hizmet vaat ediyor! Cinsellikle evlilik hayatının devam ettirilmesi noktasında hayati derecede önemlidir. Yine çiftlerde aşk ve tutkunun devamı noktasında da sağlıklı cinsel hayat son derece etkilidir. Bundan dolayı şayet herhangi bir şekilde cinsel sorun yaşıyorsanız mutlaka; alanında uzman olan bir cinsel terapistten randevu almalısınız!

Bir yorum bırak.

Call Now Button