• Kadında ve Erkekte Cinsel İstek Bozukluğu

Yeterli cinsel uyarılma olmasına rağmen kişilerin birbirlerine karşı cinsel istek duyamaması durumudur.

Yaş gruplarına göre sıklık değişmekle birlikte 18-24 yaşları arasındaki kadınların yüzde 32′si cinsel istek azlığından etkilenirken, bu oran 30-34 yaş grubunda yüzde 30, 35-39 yaş grubunda yüzde 38’ civarındadır. Cinsel isteğin ne kadarının normal olduğunu tespit etmek zordur. Genel olarak toplumda cinsel istek azlığının yüzde 20 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Günümüzde bu sorunlar terapi desteği alınarak çözülebilmektedir.

  • Kadında ve Erkekte Cinsel Tiksinti Bozukluğu

Cinsel isteğin aşırı derecede azalması sonucu cinselliğe karşı aşırı duyarsızlık, cinsellikten nefret etme ve cinselliğe karşı aşırı öfke durumlarının mevcut olduğu, cinsellikten iğrenme ve tiksinti ile kendini gösteren bir cinsel işlev problemidir.

Bir yorum bırak.

Call Now Button